Ewidencja odpadów

KPO | Prawo | Wyjasnienia
Logowanie
email:
hasło:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.


art. 201-219, 272-321 i 401 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
234akt posiada tekst jednolity na dzień 2018-09-17 03:00:09
Rozporz±dzenia wykonawcze
WDU20200002405

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-31 14:25:02
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002337

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

obowiązujący na dzień 2020-12-23 14:25:01
2020-12-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002311

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-22 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002270

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-18 14:25:02
2021-02-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002279

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-18 14:25:01
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200002221

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-12-14 14:25:02
2020-12-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001860

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-23 14:25:02
2020-11-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001713

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia

obowiązujący na dzień 2020-10-07 14:09:00
2020-10-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000890

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

obowiązujący na dzień 2020-05-20 14:25:01
2020-05-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000771

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

obowiązujący na dzień 2020-04-29 14:25:04
2020-04-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000258

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

obowiązujący na dzień 2020-02-19 14:25:09
2020-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000143

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji

obowiązujący na dzień 2020-01-30 13:05:11
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002455

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

obowiązujący na dzień 2019-12-23 11:10:10
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002443

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

obowiązujący na dzień 2019-12-20 13:00:09
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002448

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

obowiązujący na dzień 2019-12-20 13:00:06
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002359

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

obowiązujący na dzień 2019-12-06 12:47:40
2019-12-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002283

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego

obowiązujący na dzień 2019-11-21 13:00:10
2019-12-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001931

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:10:05
2019-10-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001159

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:50:07
2019-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000363

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:30:14
2019-03-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002527

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:50:16
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002412

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 01:55:23
2018-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002331

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:00:18
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002097

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 02:15:06
2018-11-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002005

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 02:20:05
2018-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001322

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 02:55:10
2018-07-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001119

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:05:12
2018-06-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001120

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:05:12
2018-06-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001022

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:10:13
2018-06-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000787

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 03:25:01
2018-04-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000680

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 03:30:07
2018-04-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000592

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:35:03
2018-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000585

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 03:35:04
2018-03-21
0000-00-00
2023-12-31
---- -- --
WDU20180000504

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:40:02
2018-03-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002490

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:05:14
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002443

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 04:10:01
2017-12-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002386

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:10:14
2017-12-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002390

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 04:10:13
2018-01-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001690

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:45:19
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001303

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

obowiązujący na dzień 2019-11-07 05:10:01
2017-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170000723

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 05:40:03
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
2018-01-01
WDU20160002158

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 06:25:06
2017-01-11
2017-01-11
---- -- --
---- -- --
WDU20160002059

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 06:30:08
2016-12-20
2016-12-20
---- -- --
2019-01-01
WDU20160001395

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:05:14
2016-09-05
2016-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001397

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:05:14
2016-09-05
2016-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20160001353

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:10:04
2016-08-27
2016-08-27
---- -- --
---- -- --
WDU20160001099

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 7 lipca 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko

akt jednorazowy na dzień 2019-11-07 07:20:18
2016-08-09
2016-08-09
---- -- --
---- -- --
WDU20160000821

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:35:16
2016-06-10
2016-06-10
---- -- --
---- -- --
WDU20160000473

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 07:55:09
2016-04-23
2016-04-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160000287

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:05:08
2016-03-22
2016-03-22
---- -- --
---- -- --
WDU20160000138

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:10:20
2016-02-17
2016-02-17
---- -- --
---- -- --
WDU20150002250

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:25:15
2015-12-30
2015-12-30
---- -- --
---- -- --
WDU20150002145

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:30:17
2016-01-01
2016-01-02
---- -- --
---- -- --
WDU20150001875

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 08:45:13
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20150001138

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wymagań istotnych dla realizacji Przejściowego Planu Krajowego

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 09:25:05
2015-08-26
2015-08-26
---- -- --
---- -- --
WDU20150000540

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 09:55:16
2015-04-18
2015-04-18
---- -- --
---- -- --
WDU20140001542

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:50:19
2014-11-22
2014-11-22
---- -- --
---- -- --
WDU20140001546

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów

uchylony na dzień 2019-11-07 10:50:18
2014-11-22
2014-11-22
---- -- --
2018-04-14
WDU20140001183

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 11:10:20
2014-09-05
2014-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140001169

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

obowiązujący na dzień 2019-11-07 11:15:03
2014-09-05
2014-09-05
---- -- --
---- -- --
WDU20140000908

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska

uchylony na dzień 2019-11-07 11:26:19
2014-07-10
2014-07-10
---- -- --
2015-12-30
WDU20140000274

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 12:05:02
2014-03-20
2014-03-20
---- -- --
2019-01-01
WDU20130001667

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-07 12:20:14
2014-01-01
2014-01-01
2014-06-30
---- -- --
WDU20130001606

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 12:25:06
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
2016-04-23
WDU20130001479

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 12:30:11
2014-02-15
2014-02-15
---- -- --
2016-02-17
WDU20130001279

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-07 12:40:12
2013-11-01
2013-11-01
2013-12-31
---- -- --
WDU20130000755

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko

uchylony na dzień 2019-11-07 13:10:06
2013-06-30
2013-06-30
---- -- --
2016-08-09
WDU20130000580

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska wynikające z zamknięcia jednostek produkcyjnych węgla

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-07 13:20:04
2013-05-21
2013-05-21
2015-12-31
---- -- --
WDU20130000546

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 maja 2013 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

akt jednorazowy na dzień 2019-11-07 13:20:08
2013-05-25
2013-05-25
---- -- --
---- -- --
WDU20130000024

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 13:50:02
2013-01-23
2013-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20130000025

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest

obowiązujący na dzień 2019-11-07 13:50:02
2013-01-23
2013-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20120001109

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 14:15:01
2012-10-23
2012-10-23
---- -- --
---- -- --
WDU20120001028

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych

uchylony na dzień 2019-11-07 14:15:11
2012-10-03
2012-10-03
---- -- --
2019-07-09
WDU20120001029

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:15:11
2012-10-03
2012-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120001030

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu redukcji narażenia

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:15:11
2012-10-03
2012-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120001031

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:15:11
2012-10-03
2012-10-03
---- -- --
---- -- --
WDU20120001032

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 14:15:11
2012-10-03
2012-10-03
---- -- --
2018-06-26
WDU20120001034

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 14:15:11
2012-10-03
2012-10-03
---- -- --
2018-06-26
WDU20120000914

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza

obowiązujący na dzień 2019-11-07 14:25:02
2012-08-25
2012-08-25
---- -- --
---- -- --
WDU20120000735

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

uchylony na dzień 2019-11-07 14:35:01
2012-07-13
2012-07-13
---- -- --
2013-05-25
WDU20120000510

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 14:45:05
2012-05-26
2012-05-26
---- -- --
2016-08-27
WDU20112881697

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem

obowiązujący na dzień 2019-11-07 15:15:08
2011-12-29
2011-12-29
---- -- --
---- -- --
WDU20111500894

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych oraz sposobów ustalania przekroczeń, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

obowiązujący na dzień 2019-11-07 16:00:02
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20111400824

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem

obowiązujący na dzień 2019-11-07 16:00:11
2011-07-22
2011-07-22
---- -- --
---- -- --
WDU20111050617

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 17:04:57
2011-06-08
0000-00-00
---- -- --
2016-04-23
WDU20110940555

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 17:05:04
2011-05-25
0000-00-00
---- -- --
2016-08-27
WDU20110950558

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 17:05:03
2011-05-25
2011-05-25
---- -- --
2014-11-22
WDU20110220116

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska

obowiązujący na dzień 2019-11-06 16:30:14
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20110080031

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest

obowiązujący na dzień 2019-11-06 16:35:11
2011-01-26
2011-01-26
---- -- --
---- -- --
WDU20102571746

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i wzorów informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 16:40:04
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20102401609

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

obowiązujący na dzień 2019-11-06 16:45:14
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102261479

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

obowiązujący na dzień 2019-11-06 16:50:22
2010-12-01
2010-12-01
---- -- --
---- -- --
WDU20102151414

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu L (DWN)

obowiązujący na dzień 2019-11-06 16:55:14
2010-11-16
2010-11-16
---- -- --
---- -- --
WDU20101300879

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:25:06
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101300880

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-06 17:25:06
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101300881

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:25:06
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20101280862

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady

obowiązujący na dzień 2019-11-06 17:25:10
2010-07-31
2010-07-31
---- -- --
---- -- --
WDU20101170784

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dna 28 maja 2010 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory.

akt jednorazowy na dzień 2019-11-06 17:30:07
2010-07-09
2010-07-09
---- -- --
---- -- --
WDU20100160087

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:05:13
2010-02-03
2010-02-03
---- -- --
---- -- --
WDU20091621294

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-06 18:40:06
2009-10-01
2009-10-01
2012-12-31
---- -- --
WDU20091621295

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-06 18:40:06
2009-10-01
2009-10-01
2012-12-31
---- -- --
WDU20091621296

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-06 18:40:06
2009-10-01
2009-10-01
2012-12-31
---- -- --
WDU20091621297

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-06 18:40:06
2009-10-01
2009-10-01
2012-12-31
---- -- --
WDU20091621298

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi poprawie jakości paliw i technologii silnikowych

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-06 18:40:06
2009-10-01
2009-10-01
2012-12-31
---- -- --
WDU20091411154

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:45:17
2009-09-15
2009-09-15
---- -- --
---- -- --
WDU20091241034

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru dotyczącego PCB

obowiązujący na dzień 2019-11-06 18:55:02
2009-08-21
2009-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20091241033

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-06 18:55:02
2009-08-21
2009-08-21
---- -- --
---- -- --
WDU20090970814

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-06 19:05:10
2009-06-23
2009-06-23
2014-01-01
---- -- --
WDU20090970816

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

uchylony na dzień 2019-11-06 19:05:09
2009-07-01
2009-07-01
---- -- --
2014-03-20
WDU20090630525

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

uchylony na dzień 2019-11-06 19:20:11
2009-04-23
2009-04-23
---- -- --
2013-05-25
WDU20090050031

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 19:45:17
2009-01-31
2009-01-31
---- -- --
2012-10-03
WDU20082291527

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 19:55:12
2009-06-30
2009-06-30
---- -- --
2016-06-10
WDU20082161377

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:05:03
2008-12-20
2008-12-20
---- -- --
2012-10-03
WDU20082151366

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji

obowiązujący na dzień 2019-11-06 20:05:06
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20082061291

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:10:02
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2014-11-22
WDU20082001235

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest

uchylony na dzień 2019-11-06 20:10:15
2008-11-25
2008-11-25
---- -- --
2011-01-26
WDU20081961217

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:10:19
2009-01-01
2009-01-01
---- -- --
2016-01-01
WDU20081951203

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 października 2008 r. w sprawie określenia organów odpowiadających za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

uchylony na dzień 2019-11-06 20:10:22
2008-11-15
2008-11-15
---- -- --
2011-06-08
WDU20081510947

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie wzoru raportu wojewódzkiego zawierającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz sposobu jego przekazywania

obowiązujący na dzień 2019-11-06 20:25:16
2008-09-04
2008-09-04
---- -- --
---- -- --
WDU20081470932

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 20:25:20
2008-08-14
2008-08-14
---- -- --
2010-01-01
WDU20080890547

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi poprawie jakości paliw i technologii silnikowych

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-06 20:45:23
2008-05-23
2008-05-23
2012-12-31
---- -- --
WDU20080820500

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska

obowiązujący na dzień 2019-11-06 20:50:10
2008-05-29
2008-05-29
---- -- --
---- -- --
WDU20080620392

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ograniczeniu emisji lotnych związków organicznych

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-06 20:55:14
2008-04-15
2008-04-15
2012-12-31
---- -- --
WDU20080610385

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-06 20:55:15
2008-04-14
2008-04-14
2012-12-31
---- -- --
WDU20080520310

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 21:00:10
2008-04-11
2008-04-11
---- -- --
2012-08-25
WDU20080470281

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 21:00:16
2008-04-03
2008-04-03
---- -- --
2012-10-03
WDU20080380221

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 21:05:09
2008-03-21
2008-03-21
---- -- --
2012-10-03
WDU20080140089

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami związanymi z odnawialnymi źródłami energii

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-06 21:10:17
2008-01-29
2008-01-29
2012-12-31
---- -- --
WDU20072211645

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

obowiązujący na dzień 2019-11-06 21:30:08
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20072101535

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania wartości hałasu L(DWN)

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 21:35:14
2007-11-14
2007-11-14
---- -- --
2010-11-16
WDU20072111547

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 21:35:10
2007-11-14
2007-11-14
2010-12-31
---- -- --
WDU20072091515

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi ochronie wód przed zanieczyszczeniem

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-06 21:35:19
2007-11-13
2007-11-13
2008-01-01
---- -- --
WDU20072091516

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-06 21:35:19
2007-11-13
2007-11-13
2012-01-01
---- -- --
WDU20072091517

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

wygaśnięcie aktu na dzień 2019-11-06 21:35:19
2007-11-13
2007-11-13
2012-12-31
---- -- --
WDU20072081509

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 października 2007 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem przetwarzania w ramach wojewódzkiej i centralnej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska oraz sposobie ich prowadzenia

obowiązujący na dzień 2019-11-06 21:35:21
2007-11-27
2007-11-27
---- -- --
---- -- --
WDU20071921392

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem

uchylony na dzień 2019-11-06 21:40:30
2007-11-03
2007-11-03
---- -- --
2011-07-22
WDU20071871340

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji

obowiązujący na dzień 2019-11-06 21:45:18
2007-10-27
2007-10-27
---- -- --
---- -- --
WDU20071871341

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

uchylony na dzień 2019-11-06 21:45:17
2007-10-27
2007-10-27
---- -- --
2009-09-15
WDU20071581105

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 22:00:02
2007-08-31
2007-08-31
---- -- --
2010-11-15
WDU20071210840

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi

obowiązujący na dzień 2019-11-06 22:10:19
2007-07-21
2007-07-21
---- -- --
---- -- --
WDU20071200826

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-06 22:10:22
2007-07-20
2007-07-20
---- -- --
---- -- --
WDU20071200827

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 22:10:22
2007-07-20
2007-07-20
---- -- --
2010-11-16
WDU20071200828

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 22:10:21
2007-07-20
2007-07-20
---- -- --
2010-11-16
WDU20071140788

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 22:15:10
2007-07-14
2007-07-14
---- -- --
2010-11-16
WDU20071060723

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

uchylony na dzień 2019-11-06 22:20:04
2008-01-01
2008-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20071060729

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu L(DWN)

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 22:20:02
2007-06-30
2007-06-30
---- -- --
2010-11-16
WDU20070880588

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 22:25:12
2007-05-18
2007-05-18
---- -- --
2008-07-27
WDU20070790537

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 22:30:03
2007-05-22
2007-05-22
---- -- --
2018-01-01
WDU20070690457

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

uchylony na dzień 2019-11-06 22:30:24
2007-05-03
2007-05-03
---- -- --
2013-05-25
WDU20070450294

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie wzoru raportu wojewódzkiego zawierającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz sposobu jego przedstawiania

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 22:40:15
2007-03-29
2007-03-29
---- -- --
2008-09-04
WDU20070110072

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 22:55:02
2007-01-24
2007-01-24
---- -- --
2016-08-27
WDU20070080061

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla niektórych paliw ciekłych

akt jednorazowy na dzień 2019-11-06 22:55:04
2007-01-19
2007-01-19
---- -- --
---- -- --
WDU20070010008

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami

obowiązujący na dzień 2019-11-06 22:55:16
2007-01-20
2007-01-20
---- -- --
2019-11-14
WDU20061080739

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przeznaczania wpływów pochodzących z opłat w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

uznany za uchylony na dzień 2019-11-06 23:55:15
2006-06-13
2006-06-13
---- -- --
2008-06-27
WDU20060630445

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

uchylony na dzień 2019-10-23 23:45:03
2006-04-28
2006-04-28
---- -- --
2008-12-20
WDU20060300208

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

uchylony na dzień 2019-10-23 23:55:07
2006-03-11
2006-03-11
---- -- --
2014-02-15
WDU20052652224

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady

uznany za uchylony na dzień 2019-10-22 23:40:08
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2010-07-31
WDU20052652225

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wynagradzania członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony Środowiska i gospodarki wodnej

uznany za uchylony na dzień 2019-10-22 23:40:08
2005-12-30
2005-12-30
---- -- --
2010-07-01
WDU20052602176

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

uchylony na dzień 2019-10-22 23:45:03
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20052602177

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi

uznany za uchylony na dzień 2019-10-22 23:45:03
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2018-01-01
WDU20052602181

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

uchylony na dzień 2019-10-22 23:45:03
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2011-05-25
WDU20052522128

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych

uchylony na dzień 2019-10-22 23:45:08
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2009-07-01
WDU20052251935

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie sposobu przekazywania informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz wzorów tych informacji

uznany za uchylony na dzień 2019-10-22 23:55:09
2006-01-01
2006-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20052161826

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach, lakierach, preparatach do odnawiania pojazdów

uchylony na dzień 2019-09-04 23:40:04
2005-10-31
2005-10-31
---- -- --
2007-01-24
WDU20051971632

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku

uznany za uchylony na dzień 2019-09-04 23:50:04
2005-10-25
2005-10-25
---- -- --
2016-03-22
WDU20050920769

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

uznany za uchylony na dzień 2019-05-13 23:55:07
2005-06-08
2005-06-08
---- -- --
2010-11-15
WDU20050530481

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania

uznany za uchylony na dzień 2019-05-06 23:50:15
2005-04-01
2005-04-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20050060040

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska

obowiązujący na dzień 2019-02-24 23:56:28
2005-04-01
2005-04-01
---- -- --
---- -- --
WDU20042832839

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

uchylony na dzień 2019-02-15 23:55:11
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20042832840

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia

uchylony na dzień 2019-02-15 23:55:10
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2011-01-01
WDU20042832842

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

uchylony na dzień 2019-02-15 23:55:10
2005-01-07
2005-01-07
---- -- --
2009-01-01
WDU20042792758

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

uchylony na dzień 2019-01-14 23:45:12
2005-01-01
2005-01-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20042572573

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

uznany za uchylony na dzień 2019-01-14 23:55:30
2004-12-08
2004-12-08
---- -- --
2010-11-15
WDU20042292310

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko

uchylony na dzień 2018-12-01 23:55:04
2006-07-01
2006-07-01
---- -- --
2007-05-03
WDU20041942000

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:20:41
2004-09-21
2004-09-21
---- -- --
2014-09-05
WDU20041942001

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanej wysokości wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:20:41
2004-09-21
2004-09-21
---- -- --
2014-09-05
WDU20041791846

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko

uchylony na dzień 2018-09-17 02:20:58
2004-08-16
2004-08-16
---- -- --
2016-08-09
WDU20041781841

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

uchylony na dzień 2018-09-17 02:20:59
2004-08-13
2004-08-13
---- -- --
2007-07-20
WDU20040980999

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:25:41
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
---- -- --
WDU20040940917

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia organów odpowiadających za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w jednostkach wojskowych i innych jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:25:53
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2007-07-02
WDU20032172141

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:31:20
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20031921876

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest

uchylony na dzień 2018-09-17 02:32:00
2003-11-29
2003-11-29
---- -- --
2011-01-26
WDU20031921883

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:31:59
2003-11-29
2003-11-29
---- -- --
---- -- --
WDU20031631584

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

uchylony na dzień 2018-09-17 02:35:18
2003-10-03
2003-10-03
---- -- --
2006-01-01
WDU20031311219

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:36:09
2003-08-02
2003-08-02
---- -- --
2016-06-10
WDU20031141078

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:36:35
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2004-08-16
WDU20031131075

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:36:36
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20031101057

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

uchylony na dzień 2018-09-17 02:36:38
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2005-01-07
WDU20031101058

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

uchylony na dzień 2018-09-17 02:36:38
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2007-07-20
WDU20031040970

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:36:56
2003-06-28
2003-06-28
---- -- --
2016-03-22
WDU20030800731

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie rodzajów instalacji, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:37:36
2003-05-25
2003-05-25
---- -- --
2014-09-05
WDU20030670631

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:40:17
2003-05-03
2003-05-03
---- -- --
2014-09-05
WDU20030590529

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji

uchylony na dzień 2018-09-17 02:40:29
2003-07-01
2003-07-01
---- -- --
2009-01-01
WDU20030550477

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

uchylony na dzień 2018-09-17 02:40:35
2003-04-01
2003-04-01
---- -- --
2005-01-01
WDU20030520466

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:40:36
2003-04-12
2003-04-12
---- -- --
2014-09-05
WDU20030500435

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat

uchylony na dzień 2018-09-17 02:40:40
2003-04-09
2003-04-09
---- -- --
2007-07-14
WDU20030350308

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem

uchylony na dzień 2018-09-17 02:40:54
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
2007-11-03
WDU20030180164

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:41:10
2004-01-01
2004-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20030010012

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:41:28
2003-02-01
2003-02-01
---- -- --
2009-08-20
WDU20022291918

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla niektórych paliw ciekłych.

uchylony na dzień 2018-09-17 02:41:49
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2007-01-19
WDU20022301934

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:41:47
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2010-12-01
WDU20022041727

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:45:09
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2006-04-28
WDU20021971667

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:45:16
2002-12-12
2002-12-12
---- -- --
2008-11-15
WDU20021901591

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:45:24
2002-11-30
2002-11-30
---- -- --
2014-09-05
WDU20021821519

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dna 17 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory.

uchylony na dzień 2018-09-17 02:45:32
2004-05-01
2004-05-01
---- -- --
2010-07-09
WDU20021791490

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

uchylony na dzień 2018-09-17 02:45:35
2002-11-13
2002-11-13
---- -- --
2004-12-08
WDU20021791498

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem.

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:45:34
2002-11-13
2002-11-13
---- -- --
---- -- --
WDU20021761453

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku.

uchylony na dzień 2018-09-17 02:45:38
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2007-07-20
WDU20021751439

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

uchylony na dzień 2018-09-17 02:45:40
2002-11-05
2002-11-05
---- -- --
2009-08-21
WDU20021731416

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2002 r. w sprawie określenia urządzeń, w których mogły być wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:45:43
2002-11-01
2002-11-01
---- -- --
---- -- --
WDU20021651359

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:45:49
2002-10-19
2002-10-19
---- -- --
2016-09-05
WDU20021611335

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

uchylony na dzień 2018-09-17 02:45:52
2003-01-01
2003-01-01
---- -- --
2003-04-01
WDU20021551298

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych.

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:45:56
2002-10-08
2002-10-08
---- -- --
---- -- --
WDU20021421193

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:46:08
2002-09-21
2002-09-21
---- -- --
2005-07-28
WDU20021371157

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania instrukcji szkoleniowej w zakresie zapewnienia wymogów ochrony zwierząt oraz roślin w toku szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na poligonach.

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:46:12
2002-09-13
2002-09-13
---- -- --
---- -- --
WDU20021341139

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu funkcjonowania Krajowej Komisji do Spraw Oddziaływania na Środowisko oraz wojewódzkich komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:46:14
2002-09-11
2002-09-11
---- -- --
2010-11-16
WDU20021221055

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:46:23
2002-08-16
2002-08-16
---- -- --
2014-09-05
WDU20021151003

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza.

uchylony na dzień 2018-09-17 02:46:28
2002-08-08
2002-08-08
---- -- --
2008-03-21
WDU20021000920

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:46:36
2002-07-19
2002-07-19
---- -- --
2006-01-01
WDU20020960860

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:46:43
2002-07-16
2002-07-16
---- -- --
---- -- --
WDU20020960865

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:46:42
2002-07-16
2002-07-16
---- -- --
2010-12-31
WDU20020870796

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji.

uchylony na dzień 2018-09-17 02:50:04
2002-07-12
2002-07-12
---- -- --
2008-04-03
WDU20020870798

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu.

uchylony na dzień 2018-09-17 02:50:04
2002-07-12
2002-07-12
---- -- --
2009-01-31
WDU20020780712

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:50:14
2002-07-04
2002-07-04
---- -- --
2016-01-02
WDU20020770702

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:50:16
2002-07-03
2002-07-03
---- -- --
---- -- --
WDU20020580535

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

uchylony na dzień 2018-09-17 02:50:34
2002-06-01
2002-06-01
---- -- --
2014-02-15
WDU20020080081

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:51:23
2002-02-15
2002-02-15
---- -- --
2007-08-19
WDU20011511703

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

uchylony na dzień 2018-09-17 02:51:49
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-04-01
WDU20011461640

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi.

uznany za uchylony na dzień 2018-09-17 02:55:07
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2006-01-01
WDU20011401585

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

uchylony na dzień 2018-09-17 02:55:12
2001-12-26
2001-12-26
---- -- --
2005-01-01
WDU20011301453

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

uchylony na dzień 2018-09-17 02:55:28
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
2003-04-01
WDU20011201285

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.

obowiązujący na dzień 2018-09-17 02:55:47
2002-01-01
2002-01-01
---- -- --
---- -- --

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach


art. 207 pkt 17 w zakresie art. 402 ust. 2a i 2b w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz art. 209 pkt 7 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. art. 178, art. 179, art. 194 ust. 1 pkt 5, art. 213 pkt 8 wchodzą w życie z dniem 24 stycznia 2016 r. z tym że wymienione przepisy stosuje się od daty utworzenia BDO ogłoszonej w komunikacie, o którym mowa w art. 238 ust. 2; art. 207 pkt 18 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
295akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 13:50:03
Rozporz±dzenia wykonawcze
WDU20200001742

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

oczekujący na wejście w życie na dzień 2020-10-10 14:25:04
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200001071

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

obowiązujący na dzień 2020-06-25 14:25:02
2020-06-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000296

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów

obowiązujący na dzień 2020-02-26 14:25:11
2020-03-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000010

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów

obowiązujący na dzień 2020-01-04 11:10:02
2020-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20200000003

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości

obowiązujący na dzień 2020-01-03 13:00:06
2020-01-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002531

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

obowiązujący na dzień 2019-12-31 13:00:09
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190002414

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

obowiązujący na dzień 2019-12-18 13:00:13
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190001755

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 00:20:01
2019-12-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000919

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:00:17
2019-05-17
0000-00-00
---- -- --
2020-01-01
WDU20190000819

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:05:18
2019-05-01
0000-00-00
---- -- --
2020-01-01
WDU20190000513

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018

akt jednorazowy na dzień 2019-11-07 01:25:06
2019-03-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000256

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:35:18
2019-02-12
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002528

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:50:16
2019-01-15
0000-00-00
---- -- --
2020-01-01
WDU20180002526

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018

obowiązujący na dzień 2019-11-07 01:50:16
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180002326

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy sprawozdań w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu za rok 2018

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:00:19
2018-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180001807

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego podmiotom wpisywanym do rejestru prowadzonego w ramach BDO

obowiązujący na dzień 2019-11-07 02:30:07
2018-10-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20180000184

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

obowiązujący na dzień 2019-11-07 03:55:09
2018-01-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170002458

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru

uchylony na dzień 2019-11-07 04:05:21
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
2019-01-15
WDU20170002377

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:10:16
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001975

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

obowiązujący na dzień 2019-11-07 04:30:21
2017-11-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20160001819

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:40:19
2016-11-23
2016-11-23
---- -- --
---- -- --
WDU20160001742

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:50:02
2018-01-24
2018-01-24
---- -- --
---- -- --
WDU20160001601

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne

obowiązujący na dzień 2019-11-07 06:55:12
2016-10-18
2016-10-18
---- -- --
---- -- --
WDU20160001115

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wzoru zbiorczego sprawozdania

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 07:20:14
2016-08-10
2016-08-10
---- -- --
2019-01-07
WDU20160000847

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 07:35:11
2016-06-29
2016-06-29
---- -- --
---- -- --
WDU20160000182

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016

uchylony na dzień 2019-11-07 08:10:10
2016-02-17
2016-02-17
---- -- --
2019-01-01
WDU20160000108

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:15:06
2016-01-24
2016-01-24
---- -- --
---- -- --
WDU20160000093

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:15:09
2016-01-24
2016-01-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150001694

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi

obowiązujący na dzień 2019-11-07 08:55:11
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20150001696

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2015 r. w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 08:55:10
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-10-09
WDU20150001277

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach

obowiązujący na dzień 2019-11-07 09:15:17
2015-09-16
2015-09-16
---- -- --
---- -- --
WDU20150001116

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny

obowiązujący na dzień 2019-11-07 09:25:10
2015-08-22
2015-08-22
---- -- --
2018-04-03
WDU20150001016

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego

obowiązujący na dzień 2019-11-07 09:30:10
2015-08-06
2015-08-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150000796

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami

obowiązujący na dzień 2019-11-07 09:40:19
2015-06-27
2015-06-27
---- -- --
---- -- --
WDU20150000314

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

akt objęty tekstem jednolitym na dzień 2019-11-07 10:10:06
2015-03-06
2015-03-06
---- -- --
---- -- --
WDU20150000257

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:10:19
2015-03-12
2015-03-12
---- -- --
---- -- --
WDU20150000125

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:20:10
2015-01-24
2015-01-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150000132

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:20:08
2015-01-24
2015-01-24
---- -- --
---- -- --
WDU20150000110

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:20:13
2015-01-23
2015-01-23
---- -- --
---- -- --
WDU20150000074

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie składowisk oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:20:21
2015-01-24
2015-01-24
---- -- --
---- -- --
WDU20140001973

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 10:30:02
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2019-05-01
WDU20140001974

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

akt posiada tekst jednolity na dzień 2019-11-07 10:25:22
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140001923

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 10:30:13
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --
WDU20140000418

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych

uznany za uchylony na dzień 2019-11-07 11:55:06
2014-04-15
2014-04-15
---- -- --
2018-08-29
WDU20140000107

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych

obowiązujący na dzień 2019-11-07 12:10:11
2014-02-22
2014-02-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130001607

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

obowiązujący na dzień 2019-11-07 12:25:06
2014-01-04
2014-01-04
---- -- --
---- -- --
WDU20130001186

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

obowiązujący na dzień 2019-11-07 12:45:11
2013-10-22
2013-10-22
---- -- --
---- -- --
WDU20130000523

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów

obowiązujący na dzień 2019-11-07 13:20:11
2013-05-17
2013-05-17
---- -- --
---- -- --
Strona główna Katalog odpadów
Ekoinfonet